مقاله ارزيابي خصوصيات گياه شناسي و بازده و اجزاي اسانس اکوتيپ هاي آويشن كرماني (Thymus carmanicus Jalas) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات گياه شناسي و بازده و اجزاي اسانس اکوتيپ هاي آويشن كرماني (Thymus carmanicus Jalas) در ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن كرماني
مقاله اسانس
مقاله تيمول
مقاله كارواكرول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده تفتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي بادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اجني يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدا زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آويشن كرماني با نام علميJalas Thymus carmanicus  گونه اي معطر و دائمي از خانواده نعناعيان است كه در مناطق مختلف ايران پراکنش دارد.
هدف: در اين مطالعه، خصوصيات گياه شناسي و بازده و اجزاي اسانس اکوتيپ هاي آويشن کرماني در رويشگاه هاي طبيعي ايران مورد ارزيابي قرار گرفت
.
روش بررسي: اکوتيپ هاي آويشن کرماني از کرمان (دو منطقه راين و سيرچ)، يزد، اصفهان و شاهرود جمع آوري شدند. مشخصات جغرافيايي مناطق جمع آوري نمونه ها و صفات گياه شناسي اکوتيپ ها ثبت شد. استخراج اسانس به روش تقطير با آب به مدت ۳ ساعت انجام شد و شناسايي كمي و كيفي تركيبات نمونه هاي اسانس به وسيله دستگاه هاي گاز كروماتوگراف و گاز كروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي انجام شد.
نتايج: بازده اسانس سرشاخه خشك اکوتيپ هاي كرمان – راين، كرمان – سيرچ، يزد، شاهرود و اصفهان به ترتيب برابر ۲٫۵، ۱٫۹، ۲٫۰، ۱٫۸ و ۱٫۵ درصد بود. در هريك از نمونه هاي اسانس اکوتيپ هاي کرمان – راين، کرمان – سيرچ، يزد، شاهرود و اصفهان به ترتيب تعداد ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۳ تركيب شناسايي شد كه به ترتيب ۹۸٫۷، ۹۸٫۹، ۹۶٫۹، ۹۲٫۳ و ۹۸٫۲ درصد از اين اسانس ها را تشكيل مي داد. كارواكرول (۴۲-۸۰٫۷ درصد)، تيمول (۴٫۱-۱۱٫۸ درصد)، پاراسيمن (۲٫۵-۱۲٫۸ درصد)، گاماترپينن (۳٫۷-۷٫۳ درصد) و بورنئول (۳٫۱-۸٫۳ درصد) از ترکيب هاي اصلي اسانس اکوتيپ ها بود و کارواکرول ترکيب عمده در همه اکوتيپ ها بود.
نتيجه گيري: آويشن كرماني به واسطه دارا بودن مقدار قابل توجهي اسانس و تركيبات فنلي ارزشمند تيمول و كارواكرول مي تواند در صنايع دارويي مورد استفاده قرار گيرد.