مقاله ارزيابي خلوص روغن هاي زيتون بر اساس سنجش ميزان تري گليسريدهاي پليمريزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خلوص روغن هاي زيتون بر اساس سنجش ميزان تري گليسريدهاي پليمريزه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن زيتون بكر
مقاله درصدخلوص
مقاله تري گليسريد پليمريزه
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم دانش مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با به كاربرگيري ” كروماتوگرافي سايز حذفي با كارايي بالا” ميزان تري گليسريدهاي پليمريزه در ۹ نمونه روغن زيتون مختلف داخلي و دو نمونه روغن زيتون وارداتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که تري گليسيريد پليمريزه در همه ي نمونه هاي روغن زيتون، وجود داشت. به عبارت ديگر، در اکثر روغن هاي زيتون خريداري شده، علي رغم درج جملاتي مانند “۱۰۰% خالص ” و يا ” روغن زيتون بکر ” با مقداري روغن زيتون تصفيه شده مخلوط شده بود. به طوري که نمونه ي M3 با ۱%،M4  با ۰٫۷۸% و M5 با ۰٫۳۶% تري گليسيريد پليمريزه شده به ترتيب بيش ترين ميزان اين ترکيبات را در اين نمونه ها داشتند و نمونه ي M6 نيز با ۰٫۰۴%،M2  با ۰٫۰۹% درصد كم ترين مقدار تري گليسيريد پليمريزه را داشتند.