مقاله ارزيابي دانش معلمان و دانشجويان رياضي در درس هندسه با استفاده از نظريه ون هيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دانش معلمان و دانشجويان رياضي در درس هندسه با استفاده از نظريه ون هيلي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش معلم رياضي
مقاله دانش هندسي
مقاله ون هيلي
مقاله دانشجويان دبيري رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ويس اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف ارزيابي دانش معلمان و دانشجويان رياضي براي تدريس هندسه دبيرستان با استفاده از نظريه ون هيلي و با شرکت ۱۲ نفر از معلمان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد آموزش رياضي و ۳۸ نفر از دانشجويان سال آخرکارشناسي دبيري رياضي انجام گرفت. روش تحقيقي پژوهش، علي – مقايسه اي مي باشد. محققين جهت ارزيابي دانش شرکت کنندگان در درس هندسه، آزمون هندسي ون هيلي را به کار گرفتند و به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون t استيودنت تک نمونه اي با a=0.01 استفاده کردند. نتايج تحقيق نشان داد که شرکت کنندگان پژوهش از سطح سوم ون هيلي (استنتاج غير رسمي) عبور کرده اند، ولي به سطح چهارم (استنتاج رسمي) نرسيده اند. به روشني واضح است که اين نتايج، سطح چهارم ون هيلي، يعني سطح مورد انتظار معلمان و دانشجويان دبيري رياضي را نشان نمي دهد. بنابراين درس هاي جاري هندسه در برنامه دوره کارشناسي دبيري رياضي، صلاحيت دانشي کافي را براي تدريس هندسه دبيرستان به دانشجويان دبيري رياضي ارایه نمي دهند.