مقاله ارزيابي دانهال هاي ارقام پاکوتاه سيب جهت گزينش پايه هاي متحمل به قارچ Phytophthora cactorum، عامل بيماري پوسيدگي طوقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دانهال هاي ارقام پاکوتاه سيب جهت گزينش پايه هاي متحمل به قارچ Phytophthora cactorum، عامل بيماري پوسيدگي طوقه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب
مقاله ارقام بومي پاکوتاه
مقاله پوسيدگي طوقه
مقاله پايه ها
مقاله تحمل
مقاله دانهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروري سونيا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج نجاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسيدگي طوقه در برخي پايه هاي رويشي وارداتي سيب مشکل مهمي در احداث باغات نيمه متراکم و متراکم به شمار مي رود. ارقام بومي پاکوتاه سيب با سازگاري به شرايط اقليمي کشور، منبع ژنتيکي مناسبي براي گزينش ارقام متحمل به اين بيماري هستند. پيش از اين صفات رويشي و زايشي ارقام سيب در کرج بررسي و ارقام آزايش، زينتي، مربايي کمال آباد، مربائي اصفهان و رقم وارداتي نوردرن اسپاي به عنوان والد انتخاب شدند. در تحقيق حاضر ميوه هاي هيبريد حاصل از گرده افشاني آزاد ارقام فوق در سال ۱۳۸۶ جمع آوري و بذرگيري شد. تمام دانهال هاي ارقام فوق، در گلخانه با Phytophthora cactorum مايه زني شدند و خسارت هر يک از نتاج در جمعيت هاي هاف سيب (half sib) يا حاصل از گرده افشاني آزاد با توجه به علايم ظاهري بيماري در برگ و ساقه ارزيابي شد. دانهال ها از نظر تحمل به پوسيدگي طوقه در شش گروه کددهي و دانهال هاي داراي تحمل شناسايي و گزينش شدند. رقم مربايي اصفهان با درصد سبزشدن بالا و ارتفاع کم به عنوان رقم پايه پاکوتاه مطلوب ارزيابي شد و تحمل مناسبي نيز به پوسيدگي طوقه نشان داد. رقم زينتي عليرغم درصد پایين سبزشدن، با نشان دادن صفت پاکوتاه کنندگي و تحمل به پوسيدگي طوقه نيز رقم مطلوبي ارزيابي شد.