مقاله ارزيابي دروني گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دروني
مقاله ارتقا کيفيت
مقاله گروه انگل و قارچ شناسي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي تپه خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: برازش افشين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده حاجي پيرلو حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: خشاوه شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در راستاي ارزيابي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، با استفاده از الگوي اعتبار بخشي (Accreditation model)، گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه مورد ارزيابي دروني قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه در سال ۱۳۸۶ در گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه انجام شد. اين گروه با داشتن ۴ نفر هيات علمي، ۳ بخش آموزشي و ۴ آزمايشگاه و با قدمت ۲۷ سال، در آموزش دانشجويان گروه پزشکي فعال است. نه حوزه گروه مورد ارزشيابي قرار گرفت. اين حوزه ها عبارت بودند از: مديريت گروه، اعضا هيات علمي، حوزه آموزشي، نيروي انساني، تجهيزات و فضاهاي آموزشي و پژوهشي و وضعيت دانشجويان. پرسش نامه ها و نشانگرها مناسب توسط اعضاي هيات علمي گروه تهيه گرديد. بر اساس امتيازات به دست آمده، وضعيت هر حوزه در سه سطح مطلوب (نمره حاصله %۷۵ به بالا از کل)، نسبتا مطلوب (نمره بين ۲۵% تا ۷۵% کل) و نامطلوب (نمره پايين تر از ۲۵% کل) تقسيم بندي شد. و وضعيت کل گروه نيز مشخص شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که گروه در حوزه مدير گروه، اعضا هيات علمي، حوزه آموزشي و وضعيت دانشجويان در «سطح مطلوب» و در حوزه نيروي انساني، تجهيزات و فضاهاي آموزشي-پژوهشي در وضعيت «نسبتا مطلوب» قرار گرفت. در مجموع ، گروه سطح «نسبتا مطلوب» (نمره ۱۰۳ از ۱۴۰) را کسب کرد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در وضعيت «نسبتا مطلوب» به سر مي برد. هر چند در بر آورد کلي، گروه در وضعيت قابل قبولي است، ولي براي ارتقاي کيفيت آموزشي، به اصلاح نقاط ضعف خود در همه حوزه ها نياز دارد.