مقاله ارزيابي دروني گروه بهداشت عمومي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني گروه بهداشت عمومي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دروني
مقاله بهبود کيفيت
مقاله گروه بهداشت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانع پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كواري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي بهراد
جناب آقای / سرکار خانم: همامي ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ارزيابي دروني نقش مهمي در بهبود کيفيت يک سيستم آموزشي بازي مي کند. هدف اين مطالعه، انجام ارزيابي دروني گروه آموزشي بهداشت عمومي به منظور گام برداشتن در جهت ارتقا کيفيت آموزشي گروه بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، که در سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت، کليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته بهداشت عمومي شرکت نمودند. عوامل مورد ارزشيابي، نه حوزه را در بر مي گرفت که شامل حوزه هاي: رسالت و اهداف آموزشي، مديريت و سازماندهي، برنامه هاي آموزشي، هيات علمي، دانشجويان، منابع آموزشي، پژوهش، سنجش و ارزشيابي، و دانش آموختگان بود. پرسش نامه ها توسط اعضاي هيات علمي گروه تهيه گرديد. بعد از گردآوري داده ها، يافته ها بر اساس مقياس امتياز بندي گورمن از رتبه غير رضايت بخش تا بسيار قوي با دامنه امتيازي ۱ تا ۵ طبقه بندي گرديد.
يافته ها: گروه در حوزه برنامه هاي آموزشي داراي رتبه قوي، در حوزه هاي رسالت و اهداف آموزشي، هيات علمي، و سنجش و ارزشيابي داراي رتبه خوب، در حوزه مديريت و سازماندهي، داراي رتبه بيش از رضايت بخش، در حوزه دانشجويان داراي رتبه رضايت بخش، در حوزه هاي منابع آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي داراي رتبه مرزي، و نهايتا گروه در حوزه دانش آموختگان داراي رتبه غير رضايت بخش بوده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که در کل گروه بهداشت عمومي با کسب ميانگين امتياز ۳٫۱۹ در کليه حوزه هاي مورد ارزشيابي، در رتبه بيش از رضايت بخش قرار گرفته است. بنابراين اگرچه در برآورد کلي، گروه در وضعيت قابل قبولي مي باشد، اما براي ارتقاي کيفيت آموزشي، به اصلاح نقاط ضعف خود در حوزه هاي داراي وضعيت غير مطلوب نياز دارد.