مقاله ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دروني
مقاله پرستاري بهداشت جامعه و روان
مقاله گروه آموزشي
مقاله گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيان مهر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق مقدم ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کيفيت در نظام آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و هدف آن استفاده بهينه از منابع و امکانات است. با توجه به اهميت ارزشيابي در ارتقاي کيفيت، اين مطالعه به منظور ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه علوم پزشکي گناباد انجام شده است.
روش تحقيق: اين پژوهش از نوع توصيفي و نمونه هاي پژوهش اعضاي هيأت علمي، مديران مربوطه، دانشجويان، مستندات و منابع مرتبط با گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشگاه بوده که به صورت غيرتصادفي مبتني بر هدف انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه و چک ليست بوده و گردآوري داده ها با استفاده از مشاهده، پرسشگري و حصول اتفاق نظر به روش بحث گروهي متمرکز صورت گرفته و از روش هاي آمار توصيفي براي تفسير نتايج استفاده شده است.
يافته ها: نتايج ارزيابي حاصل از مجموع نمره به دست آمده در ۸ عامل، ۴۱ ملاک و ۲۱۲ نشانگر مورد بررسي نشان داد که عامل امکانات و تجهيزات آموزشي با کسب ۹۲٫۱۸ درصد، بيشترين نمره و عامل دوره هاي آموزشي و برنامه هاي درسي و غير درسي با احراز ۵۵/۵۵ درصد، کمترين نمره را به خود اختصاص داده است.
نتيجه گيري: گروه بايد در موارد داراي وضعيت مطلوب، جهت حفظ و ارتقاي بيشتر متناسب با پيشرفت علم و تکنولوژي تلاش نموده و براي بهبود عواملي که نمره بالايي در ارزيابي دروني نداشته، بررسي و برنامه ريزي دقيق نمايد. همچنين مديران دانشگاه نيز بايد با کمک و حمايت هاي موثر، شرايط و منابع لازم براي بهبود وضعيت گروه و دستيابي به بهترين حد مطلوب را فراهم سازند.