مقاله ارزيابي دروني گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دروني گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي دروني
مقاله گروه پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فر يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اين مطالعه با هدف ارزيابي دروني نقاط قوت و ضعف گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي مهاباد به منظور ارتقاي کيفيت آموزش انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، ملاک هاي مدير گروه، تجهيزات گروه، فضاي آموزشي نظري و باليني، دانشجويان، اعضاي هیات علمي، روش هاي ياددهي، يادگيري و توليد دانش جديد مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش جمع آوري داده ها پرسش نامه، مشاهده و چک ليست بود. اعضاي گروه، پس از تعيين نشانگرها و اختصاص امتياز ايده آل براي هر کدام از ملاک هاي انتخاب شده، وضعيت موجود را با نشانگرها مورد مقايسه قرار دادند. ويژگي مطلوب هر ملاک تعيين و هر ملاک بين ۱ تا ۵ (خيلي ضعيف تا عالي) طبقه بندي شد. ميانگين امتياز ملاک ها تعيين و از طبقه بندي گورمن براي نتيجه گيري نهايي استفاده شد.
يافته ها: جايگاه سازماني مدير گروه داراي نمره ۳٫۵ و رتبه “بيش از رضايت بخش”، عوامل پشتيباني داراي نمره ۴٫۰۷ و رتبه “قوي”، فرآيند آموزش، يادگيري داراي نمره ۴٫۰۳ و رتبه “قوي” و در مجموع نمره ارزيابي گروه پرستاري ۳٫۹۷ و داراي رتبه “خوب” بود. از نظر دانشجويان، فرآيند آموزش گروه پرستاري داراي نمره ۳٫۳۷ و رتبه “بيش از رضايت بخش” بود. مدير گروه، اعضاي هیات علمي و شوراي گروه، هر کدام امتياز ۳٫۵ و رتبه “بيش از رضايت بخش” را بر اساس رده بندي گورمن کسب کردند.
نتيجه گيري: با وجود ارزيابي کلي “خوب” عملکرد گروه پرستاري، با رفع نقيصه هاي مشخص شده در هر بخش، خصوصا آموزش باليني، مي توان به نتايج بهتري دست يافت. گروه آموزشي، با شناخت نقاط ضعف و قوت خود، فعالانه در جهت رفع نقايص و تقويت نقاط مثبت خود قدم برمي دارد.