مقاله ارزيابي دريافت غذايي در بيماران مبتلا به كوليت زخمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دريافت غذايي در بيماران مبتلا به كوليت زخمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوليت زخمي
مقاله دريافت غذايي
مقاله سوء تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فغفوري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرحسيني راهبه
جناب آقای / سرکار خانم: نوايي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نياز زينب
جناب آقای / سرکار خانم: صومي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كوليت زخمي اختلال التهابي مزمن در كولون با دلايل ناشناخته است كه اغلب با اختلالات تغذيه اي مهمي همراه مي باشد كه از آن جمله مي توان به سوء تغذيه پروتيين- انرژي، كمبود ويتامين ها و مواد معدني اشاره كرد كه بر روي علايم بيماري اثرات منفي اعمال مي كنند. با توجه به عدم انجام چنين مطالعه اي در ايران، هدف اين مطالعه پايلوت، ارزيابي دريافت غذايي در اين بيماران بود.
روش بررسي: در اين مطالعه پايلوت، ۴۱ بيمار مبتلا به كوليت زخمي كه بيماري آنها در حد خفيف تا متوسط بود، انتخاب شدند. داده ها در مورد محدوديت هاي غذايي با پرسشنامه جمع آوري و دريافت غذايي بيماران، ۳ بار در طول مدت ۲ ماه با فاصله زماني ۳۰ روزه با استفاده از يادآمد غذايي ۳ روزه (جمعا ۹ روز) بررسي گرديد.
نتايج: نمونه ها شامل ۲۶ مرد و ۱۵ زن بودند. ۹/۶۵ درصد بيماران دريافت شير را كاهش يا به طور كامل قطع كرده بودند. محدوديت رژيمي در مورد مصرف ميوه ها و سبزيجات به ترتيب ۴/۲۴ و ۹/۴۳ درصد و در مورد حبوبات ۵/۵۸ درصد بود. ميانگين كالري دريافتي در ۴۱ بيمار ۸۳/۶۰±۱۴/۲۱۲۵ كيلوكالري و در هر دو گروه مقادير دريافتي فيبر و كلسيم به طور معني داري كمتر از مقادير توصيه شده بود.
نتيجه گيري: بررسي دريافت غذايي وجود برخي كمبودها مانند كمبود كلسيم و آهن را نشان داد و دريافت فيبر به دليل محدود كردن دريافت منابع آن مانند ميوه ها، سبزي ها و حبوبات پايين بود.