مقاله ارزيابي دفع سوش واکسينال RB51 بروسلا آبورتوس با دز كامل، از راه شير و اثرات اين واکسن در گاوهاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دفع سوش واکسينال RB51 بروسلا آبورتوس با دز كامل، از راه شير و اثرات اين واکسن در گاوهاي شيري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسن RB51
مقاله گاو
مقاله بروسلوز
مقاله دفع باکتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس فرد مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپاد كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي واکسن سويه RB51 بروسلا آبورتوس در ايمن سازي گاوهاي بالغ عليه بروسلوز و دفع سوش واکسينال، واکسن RB51 از شير تعداد ۴۳ راس دام، که در آن گله سابقه بيماري بروسلوز داشته، انجام گرفته است. از مجموع ۴۳ راس دام، تعداد ۱۱ راس آبستن و بقيه شيري بوده اند. تمامي گاوها در آزمايش سرولوژي و کشت نمونه شير قبل از واکسيناسيون به جز ۳ راس دام واکنش منفي داشتند. که آن سه راس دام مثبت بوده و به کشتارگاه اعزام شدند. از واکسن سويه RB51 به ميزان جرم يا واحد تشکيل پرگنه (cfu) 10-34´۱۰۹ به صورت زير جلدي به هر گاو تزريق شد. حيوانات واکسينه شده از نظر باليني تحت نظر قرار گرفته و هيچ گونه آثار سو ناشي از واکسيناسيون مشاهده نگرديد. مصرف آب وغذا طبيعي بوده و در ميزان توليد شير گاوهاي شيري تغييري ايجاد نشد. گاوهاي آبستن وضعيتي طبيعي داشته و هيچ گونه سقط جنين يا زايمان زودرس اتفاق نيفتاد. آزمايش هاي کشت نمونه شير و ميکروبيولوژي از نظر دفع سوش واکسينال به طور هفتگي و به مدت ۸ هفته انجام پذيرفته و تماما نتيجه منفي نشان دادند. نتيجتا با توجه به عدم بروز آثار باليني ناشي از تزريق واکسن، فقدان توليد آنتي بادي مداخله کننده در آزمايش هاي سرولوژي و نتيجه کشت باکتريولوژي شير از نظر دفع سويه RB51، ميزان دز فوق الذکر در گاوهاي آبستن و شيري بي ضرر بوده و اين گروه از حيوانات را مي توان با اطمينان خاطر واکسينه نمود.