مقاله ارزيابي دو نوع چرخ آهني تراكتور در عمليات تهيه زمين برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دو نوع چرخ آهني تراكتور در عمليات تهيه زمين برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهيه زمين دركشت برنج
مقاله چرخ آهني تراكتور
مقاله لغزش چرخ
مقاله ظرفيت مزرعه اي
مقاله مكانيزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشادصدقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زابلستاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين كه تراكتور داراي تايرهاي لاستيكي معمولي، به علت لغزش و فرورفتگي تاير در خاك قادر به اجراي عمليات زراعي در زمين هاي بسيار مرطوب نمي باشد. به منظور حل اين مشكل و در نتيجه افزايش بازده كششي تراكتور و بالا بردن ظرفيت مزرعه اي در عمليات مختلف زراعي كشت برنج، دو نوع چرخ آهني تراكتور ساخته شد. يكي از اين چرخ ها، نوعي وسيله كمك كششي است كه روي چرخ عقب تراكتور نصب شده و به هنگام حمل و نقل در جاده، پره هاي آن قابليت باز و بسته شدن به صورت لولايي روي لاستيك چرخ را دارد. نوع ديگر يك چرخ آهني كامل با دندانه هايي در محيط آن به نام چرخ آهني باتلاقي بوده كه جايگزين چرخ عقب تراكتور شده و قابليت حركت در داخل زمين هاي خاك ورزي شده در شرايط اشباع و باتلاقي را دارد. در اين آزمايش، چرخ آهني با پره هاي تاشو (وسيله كمك كششي)، از نظر تاثير برميزان لغزش چرخ ها و ظرفيت مزرعه اي در سرعت هاي مختلف تراكتور، در عمليات خاك ورزي اوليه ودر خاك بسيار مرطوب با چرخ لاستيكي بدون وسيله كمك كششي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. براي تحليل آماري از آزمون كرت هاي خردشده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار استفاده گرديد. چرخ آهني نوع دوم (چرخ باتلاقي) به طور مجزا در عمليات ماله زني از نظر ظرفيت مزرعه اي و كارايي آن در سرعت هاي مختلف تراكتور، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از وسيله كمك كششي آهني در شرايط خاك بسيارمرطوب كاهش معني داري در لغزش چرخ ها ايجاد كرده و امكان عمل خاك ورزي با سرعت هاي بالاتر را در اين شرايط فراهم نموده، در نتيجه ظرفيت مزرعه اي را تا حد زيادي افزايش مي دهد. هم چنين با استفاده از چرخ آهني باتلاقي مي توان سرعت تراكتور و ظرفيت مزرعه اي را در عمليات زراعي از قبيل تسطيح با ماله، بذرپاشي و سم پاشي كه همگي در زمين خاك ورزي شده در شرايط اشباع انجام مي شوند، به صورت قابل توجهي افزايش داد.