مقاله ارزيابي دکترين «مسووليت حمايت» در بحران دارفور سودان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي دکترين «مسووليت حمايت» در بحران دارفور سودان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتحاديه آفريقا
مقاله حقوق بشر
مقاله سازمان ملل متحد
مقاله دارفور
مقاله دکترين مسووليت حمايت
مقاله مداخله بشر دوستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حاضروظيفه قره باغ جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با جايگزيني مفهوم قديمي حاکميت با مفهوم معاصر حقوق بشري آن و ظهور دکترين «مسووليت حمايت» که طبق آن حاکميت کشوري و جامعه جهاني در حمايت از نوع بشر در برابر نسل کشي، جنايات جنگي، پاک سازي نژادي و جنايت عليه بشريت مسوول شناخته مي شوند، جامعه بين المللي شاهد نمايان شدن افق هايي جديد در حقوق بين الملل مي باشد. تمامي اين تلاش ها در راستاي ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حيثيت نوع بشر صورت پذيرفته است. بحران دارفور از جمله فجايع بشري است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازين دهه قرن ۲۱ گرديد و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بين المللي به طور کامل مرتفع نگرديده است. شوراي امنيت سازمان ملل در طي چند قطعنامه در بحران دارفور به اين دکترين استناد نمود. از آنجايي که درک هاي متفاوتي از اين دکترين در جامعه جهاني وجود دارد، عقيده برخي محققين در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقي به نظر نمي رسد. مقاله حاضر کوششي براي تحليل زواياي دکترين مسووليت حمايت، شرح مختصر قضيه دارفور و نوع نگرش و تلقي جامعه جهاني از اين دکترين در بحران دارفور و به تبع آن ارزيابي واقع گرايانه از کارکردهاي اين دکترين است.