مقاله ارزيابي ذخاير ماهي شوريده (Otolithes ruber) در سواحل ايراني درياي عمان (منطقه ميداني تا خليج گواتر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ذخاير ماهي شوريده (Otolithes ruber) در سواحل ايراني درياي عمان (منطقه ميداني تا خليج گواتر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي ذخاير
مقاله درياي عمان
مقاله شوريده
مقاله كفزيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: يلقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پروژه ارزيابي ذخاير كفزيان به روش مساحت جاروب شده در درياي عمان در سال ۱۳۷۸، ذخاير ماهي شوريده (Otolithes ruber) مطالعه شده است. چهار گشت تحقيقاتي در محدوده طول جغرافيايي 58o55’E (منطقه ميداني) تا 61o30’E (خليج گواتر) و از عمق ۱۰ تا ۱۰۰ متر بوسيله شناور تحقيقاتي فردوس يك انجام گرفت كه محدوده فوق از غرب به شرق به ۵ منطقه (A، B، C، D و E) با فاصله ۳۰ دقيقه طول جغرافيايي تقسيم و در هر منطقه لايه هاي عمقي ۱۰ تا ۲۰، ۲۰ تا ۳۰، ۳۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ متري مشخص گرديدند و مساحت هر لايه عمقي با پلانيمتر محاسبه گرديد. مساحت منطقه مورد بررسي ۱۱۶۴ مايل مربع دريايي بود. در هر گشت تحقيقاتي بيش از ۹۰ ايستگاه تعيين و با تور ترال كف به مدت يک ساعت تورکشي و سپس نمونه برداري صورت گرفت. بيوماس اين گونه به تفكيك لايه هاي عمقي و مناطق به صورت فصلي و همچنين سالانه برآورد گرديد. بيوماس سالانه ۲۶/۷۷۵ تن برآورد شد كه به تفكيك لايه هاي عمقي ۱۰-۲۰، ۲۰-۳۰، ۳۰-۵۰ و ۵۰-۱۰۰ به ترتيب ۴۲۰٫۵۴، ۲۶۵٫۸۷، ۴۶٫۲۲، ۴۶٫۲۲، و ۴۲٫۶۴ تن بود. حداكثر برآورد بيوماس در لايه ۱۰ تا ۲۰ متر و حداقل آن در لايه ۵۰ تا ۱۰۰ متر به دست آمد. بيوماس سالانه اين گونه به تفكيك مناطق A، B، C، D و E به ترتيب ۸۲٫۳۵، ۱۳۳٫۷۹، ۱۷۵٫۳۶، ۱۶۲٫۳۲ و ۲۲۱٫۴۵ تن بود. تعداد ۱۶۹۴ قطعه ماهي شوريده بيومتري گرديد كه حداكثر و حداقل طول چنگالي به ترتيب ۲۰٫۵ و ۶۰٫۵ سانتي متر بوده است. مقايسه نقشه هاي پراكنش نشان داد كه مناطق زيستي مهم اين گونه روبروي درک، از گورديم تا چابهار و خليج گواتر مي باشد. نمودار رابطه طول و وزن فصلي بررسي شده است كه اختلاف معني داري بين مقادير b محاسباتي بين فصول وجود نداشت.