مقاله ارزيابي ذخيره تيتانيوم و واناديوم در توده مرکزي کانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ذخيره تيتانيوم و واناديوم در توده مرکزي کانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيتانيوم
مقاله واناديوم
مقاله آنومالي شمالي
مقاله توده مرکزي
مقاله بافق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضل پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: محوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رشد شديد مصرف مواد معدني و به خصوص فلزها در آغاز قرن بيست و يکم برآورد ذخيره فلزات و عناصر ارزشمند همراه در کانسارهاي فلزي به خصوص در کانسارهاي آهن ماگمايي اهميتي روزافزون يافته است، به صورتي که حتي مي تواند باعث تغييراتي اساسي در طراحي معدن و برنامه استخراجي معدن بشود. تيتانيوم و واناديوم به علت کاربرد فراوان در صنايع استراتژيک از جمله اين عناصر مي باشند. کانسارهاي آهن منطقه بافق از جمله کانسارهايي هستند که اين عناصر ارزشمند در آنها يافت مي شوند. کانسار سنگ آهن آنومالي شمالي واقع در ۱۱ کيلومتري شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله اين کانسارها مي باشد که بر اثر تکتونيک به سه توده شرقي، مرکزي و غربي بخش شده است. در اين مقاله توده مرکزي اين کانسار از لحاظ ميزان ذخيره از اين عناصر ارزشمند مورد بررسي قرار گرفته است. نخست با جمع آوري اطلاعات موجود از توده مرکزي، اين اطلاعات مورد تحليل و بررسي قرارگرفته و سپس با آماده سازي اطلاعات ناشي از حفاري هاي انجام شده و ترسيم نيمرخهاي زمين شناسي مدل سه بعدي توده مرکزي اين کانسار ساخته شده و ميزان ذخيره تيتانيوم و واناديوم در اين توده با استفاده از نرم افزار Data Mine مورد ارزيابي قرار گرفته است. در نهايت ميزان ذخيره تيتانيوم و واناديوم موجود در توده مرکزي کانسار آنومالي شمالي با چند کانسار در قاره هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته است.