مقاله ارزيابي راديوگرافي وجود بدفرمي و طويل شدن ريشه دندان در خرگوش ها: يك بررسي گذشته نگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي راديوگرافي وجود بدفرمي و طويل شدن ريشه دندان در خرگوش ها: يك بررسي گذشته نگر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش
مقاله راديوگرافي
مقاله بدفرمي
مقاله طويل شدن ريشه دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني پور مكرم
جناب آقای / سرکار خانم: وجهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فر مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري دنداني اكتسابي در خرگوش هاي خانگي يك سندرم است كه وضعيت تدريجي و پيش رونده اي دارد و مي توان آن را مرحله بندي كرد. اين بيماري به شكل خرابي و بدشدن كيفيت دندان ها، بدفرم شدن اكتسابي و طويل شدن ريشه دندان ها مشخص مي گردد. تاكنون در كشور ما در خصوص ميزان ابتلا و شدت وقوع بيماري هاي دندان در خرگوش هاي خانگي، مطالعه اي صورت نگرفته است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي نوع عوارض (بدفرمي و طويل شدن ريشه دندان) و ميزان وقوع بيماري هاي دنداني بر اساس اطلاعات اخذ شده از راديوگراف هاي تهيه شده از خرگوش هاي ارجاعي به بيمارستان دام هاي كوچك دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران مي باشد. در طي مدت ۳ سال (۱۳۸۶-۱۳۸۳) از ۲۳۹ راديوگراف تهيه شده از خرگوش، ۶۴ مورد راديوگراف در ارتباط با اختلالات دنداني وجود داشت. تمامي اطلاعات به دست آمده پس از ثبت بر روي فرم هاي تهيه شده توسط نرم افزار ۲۰۰۳ Microsoft Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از ۶۴ راديوگراف بررسي شده، ۲۳٫۴۴ درصد مبتلا به مرحله يك بيماري و همين ميزان مبتلا به مرحله ۲ بيماري بودند. حدود ۳۷٫۵ درصد از مبتلايان، عوارض مرحله ۳ بيماري را نشان مي دادند كه شامل بدفرمي ها و از بين رفتن الگوي زيگزاگي سطح تماس دندان هاي گونه اي بالايي و پاييني بود. ۱۵٫۶۲ درصد مبتلا به مرحله ۴ بيماري بودند و هيچ موردي از ابتلا به مرحله ۵ در اين بررسي ديده نشد. اين نتايج نشان داد كه ميزان وقوع عوارض دنداني در خرگوش هاي خانگي، در موارد ارجاع داده شده به بخش راديولوي درصد بالايي را تشكيل مي دهد كه حدود ۶۴٫۰۶ درصد طویل شدن ریشه و بدفرمی دندان داشتند.