مقاله ارزيابي رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهاي ملكولي در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهاي ملكولي در گندم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله براكيپوديوم
مقاله رتروترنسپوزون
مقاله نشانگر ملكولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مندولكاني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شولمن آلان
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رتروترنسپوزون ها به عنوان نشانگرهاي ملكولي در گندم، فعاليت ۳۰ خانواده مختلف رتروترنسپوزوني متعلق به گندم و گونه هاي به لحاظ تكاملي نزديك به آن مانند جو، يولاف، برنج، ذرت و براكيپوديوم در گندم بررسي شد. تقريبا تمامي آغازگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزون هاي جو، يولاف و براكيپوديوم و درصد بالايي از آغازگرهاي مبتني بر رتروترنسپوزون هاي برنج و ذرت الگوي واضح و قابل امتيازدهي را نشان دادند. رتروترنسپوزون هاي Bare-1/Wis2-1A (گندم)، Frodo TRIM (جو)، LTR یولاف، Sukkula (جو)، Bagy2/Wilma (گندم)، Daniela (گندم) و Cerebera (جو) فعال بودند. بيشتر آغازگرهايي كه بر اساس نواحي محفوظ توالي رتروترنسپوزون ها بويژه نواحي انتهايي LTR طراحي شده بودند الگوي نواري واضحي توليد كردند. الگوي مطلوب تكثير با تك آغازگرها و تركيبات آغازگري خانواده هاي رتروترنسپوزوني مورد استفاده، نشان داد كه اين خانواده ها به حالت معمولي و آشيانه اي در ژنوم گندم قرار مي گيرند. همچنين الگوي مطلوب تكثير حاصل از تك آغازگرهاي مبتني بر نواحي ”۵ يا ”۳ LTR و تركيب آغازگرهاي مربوط به نواحي”۵ و ”۳ LTR هاي خانواده هاي مختلف در واكنش هاي IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified Polymorphism) ، حاكي از قرارگيري رتروترنسپوزون ها به صورت سر به سر، دم به دم و سر به دم در ژنوم گندم مي باشد. با توجه به اين مطالعه پيشنهاد مي شود از اين نشانگرها براي مطالعه تنوع ژنتيكي، تهيه نقشه هاي ژنتيكي و مكان يابي ژن ها و صفات در گندم و ديگر محصولات زراعي استفاده شود.