مقاله ارزيابي رفتار و روند جذب آب و واکشيدگي ضخامت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) ساخته شده از الياف تيمار شده با روش گرمآبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صنايع چوب و كاغذ ايران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رفتار و روند جذب آب و واکشيدگي ضخامت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) ساخته شده از الياف تيمار شده با روش گرمآبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيمار گرمآبي
مقاله تخته فيبر نيمه سنگين (MDF)
مقاله روند جذب آب و واکشيدگي ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مقدم بهمبري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: محبي بهبود
جناب آقای / سرکار خانم: ايلبيگي فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رفتار جذب آب و واکشيدگي ضخامت تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) ساخته شده از الياف تيمار شده به روش گرمآبي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور الياف در درون آب و در سه سطح دماي ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ درجه سلسيوس و مدت زمان تيمار در سه سطح ماندگاري ۰، ۳۰ و ۹۰ دقيقه در رآکتور ويژه اصلاح چوب و مواد ليگنوسلولزي تيمار شدند. تخته هاي آزموني با تراکم پايه ۰٫۷ گرم بر سانتي متر مکعب و با چسب اوره فرم آلدهيد (۱۰% بر پايه وزن خشک الياف) و با بهره گيري از پرس گرم (با دماي ۱۷۵ درجه سلسيوس)، تحت فشار پرس ۳۰ بار و به مدت ۵ دقيقه ساخته شدند. سپس از تخته ها، نمونه هاي آزموني به ابعاد ۱۰×۲۰×۲۰ ميلي متر تهيه و پس از خشک شدن در اون و توزين، در آب غوطه ور شدند و رفتار و روند جذب آب همراه با رفتار و روند واکشيدگي ضخامت تعيين شدند.
نتايج نشان دادند که با افزايش دماي تيمار (به جز نمونه هاي تيمار شده در دماي ۱۲۰ درجه سلسيوس)، ميزان جذب آب و واکشيدگي تخته ها به طور قابل توجهي کاهش مي يابند؛ در حالي که در يک سطح دمايي مشخص، افزايش زمان ماندگاري تاثير قابل توجهي بر جذب آب ندارد؛ ولي افزايش دما تاثيرگذارتر است.