مقاله ارزيابي رقابت پذيري و مزيت نسبي توليد محصولات زراعي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۳۸ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي رقابت پذيري و مزيت نسبي توليد محصولات زراعي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريس تحليل سياستي
مقاله مزيت نسبي
مقاله نرخ حمايت اسمي
مقاله نرخ حمايت موثر
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي‌ ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده تکنيک ماتريس تحليل سياستي، مزيت نسبي و شاخص هاي حمايتي براي محصولات زراعي مهم در استان لرستان براي سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ مورد محاسبه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. محصولات مورد مطالعه شامل گندم آبي و ديم، جو آبي و ديم، ذرت دانه اي آبي، شلتوک برنج، نخود آبي و ديم، عدس آبي و ديم، چغندرقند، گوجه فرنگي،خيار، سيب زميني، لوبياي آبي، کلزاي آبي و ديم، بوده است. نتايج سودآوري اقتصادي از طريق محاسبه هزينه منابع داخلي(DRC)  نشان دادكه استان لرستان در توليد همه محصولات زراعي فوق داراي مزيت نسبي بوده وليكن در توليد شلتوك برنج و گندم ديم داراي مزيت نسبي نمي باشد. سبزيجات (شامل سيب زميني، خيار و گوجه فرنگي) دانه هاي روغني، ذرت و حبوبات داراي سودآوري اجتماعي بالاتري نسبت به ساير محصولات بودند. در بين محصولات مورد مطالعه، خيار، سيب زميني و گوجه فرنگي نسبت به ساير محصولات از بالاترين مزيت نسبي برخوردار بودند. شاخص حمايت اسمي محصول كه گوياي نسبت درآمدها در قيمت بازاري به درآمد ها در قيمت اجتماعي (سايه) مي باشد براي تمام محصولات مورد مطالعه (به استثناي شلتوك) کوچکتر از يک است و نشان دهنده عدم حمايت قيمتي اين محصولات و بيانگر اين حقيقت است كه قيمت اين محصولات در داخل كشور كمتر از قيمت مرزي در بازار بين المللي است. به عبارتي حاكي از تحميل ماليات ضمني از سوي دولت بر توليدكنندگان اين محصولات مي باشد. شاخص حمايت اسمي از نهاده ها كه نشان دهنده نسبت هزينه نهاده هاي قابل تجارت در قيمت بازاري به هزينه نهاده هاي قابل تجارت درقيمت سايه اي مي باشد در مورد محصولات زراعي مورد مطالعه کوچکتر از يک است که حاكي ازآن است كه زارعين درخصوص نهاده هاي قابل تجارت موردحمايت قرار گرفته اند. بطور کلي نرخ حمايت موثر كه نشان دهنده ارزش افزوده در قيمت بازاري به ارزش افزوده به قيمت سايه اي مي باشد نيز فقط براي گندم، جو، چغندرقند، کلزاي ديم و شلتوک بزرگتر از يک بوده و گويا منتفع شدن سيستم از حمايت هاي دولت و براي ساير محصولات منفي بوده كه نشان دهنده غيرحمايتي بودن سيستم و تحميل ماليات مي باشد. رتبه بندي محصولات مورد مطالعه توسط معيارهاي مزيت نسبي و هزينه به منفعت اجتماعي تفاوت اندکي را نشان داده اند.