مقاله ارزيابي روشمند متون ترجمه شده از عربي به فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۷۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روشمند متون ترجمه شده از عربي به فارسي
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه
مقاله ارزيابي ترجمه
مقاله اصول ارزيابي
مقاله زبان عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري حافظ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي حلقه رابط تئوري و عمل ترجمه است. نکته گويي ها و کلي گويي ها در اين عرصه بسيار است. حتي در مدل هاي مختلف ارزيابي، معيارهايي که براي ترجمه خوب و ارزيابي ذکر شده، گاه بسيار کلي بوده، از همين رو راه را براي اعمال سليقه باز گذاشته اند. اين مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربي به فارسي و بالعکس که از نظر مباحث تئوري ضعف دارد، حادتر است. تلاش ما در اين مقاله آن است که معيارهايي دقيق تر و جزيي نگر بر اساس اصول علمي براي ارزيابي متون ترجمه شده از عربي به فارسي شناسايي کنيم تا هم مترجمان بتوانند با استناد به اين اصول از عملکرد خود دفاع کنند و هم ارزيابان در نظرات خود نسبت به متون ترجمه شده از اعمال سليقه برکنار باشند. بر اساس مدل پيشنهاد شده در اين مقاله مي توان درباره متون ترجمه شده از عربي به فارسي قضاوتي نسبتا دقيق و علمي داشت و نتيجه ارزيابي را با استفاده از توصيف هاي کيفي به سمت توصيف هاي کمي پيش برد. در اين مدل کار ارزيابي در دو سطح عوامل «هدايتگر» و «درون متني» انجام مي پذيرد و بر اين اساس مي توان برکنار از دخالت سليقه و نظرات شخصي، متن ترجمه شده اي را ارزيابي کرد.