مقاله ارزيابي روش آبياري سطحي با كاربرد لوله هاي دريچه دار و پيشنهادي براي بازنگري ارقام سند ملي آب در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش آبياري سطحي با كاربرد لوله هاي دريچه دار و پيشنهادي براي بازنگري ارقام سند ملي آب در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري سطحي
مقاله لوله هاي دريچه دار
مقاله بازده كاربرد آب
مقاله زراعت گندم
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي آبياري سطحي به دليل سرمايه گذاري اوليه اندك، هزينه تعمير و نگهداري پايين و نياز به كارمايه کمتر نسبت به روش هاي آبياري تحت فشار، يکي از متداول ترين روش هاي آبياري در دنيا بشمار مي رود. پيشرفت هاي اخير در زمينه علوم و فناوري روش هاي آبياري سطحي به گونه شايان توجهي برتري سامانه هاي تحت فشار را از نظر بازدهي کاهش داده، و يا در برخي موارد اين برتري را از بين برده است. لوله هاي دريچه دار (هيدروفلوم) از جمله موردهايي است که در آبياري سطحي باعث حذف برخي نقاط ضعف اين روش درون مزارع شده است. در اين روش، لوله هاي پلي اتيلن نرم مجهز به دريچه هاي قابل تنظيم جايگزين نهرچه هاي خاکي درون مزارع (جوي هاي درجه ۴) مي شوند. در اين مطالعه به بررسي بازده آبياري و کارايي مصرف آب در روش آبياري سطحي در مزارع با كاربرد لوله هاي دريچه دار براساس مقادير برآورد شده نياز آبي (خالص) زراعت گندم در سند ملي آب براي استان فارس در سال زراعي ۸۴-۸۳ پرداخته شده، و با بکارگيري روش هاي علمي و انجام عمليات لازم جهت آماده سازي مزارع در کشت گندم نظير تسطيح ليزري اراضي در دشت هاي داراب (۲ مورد)، کوار، سروستان و قادرآباد اقدام گرديد. بازده آبياري در اين مناطق به ترتيب به ۹۲، ۷۰، ۶۲، ۶۸ و ۶۴ درصد افزايش يافته، و کارايي مصرف آب به ترتيب ۱٫۲، ۱٫۷، ۱٫۲۳، ۱٫۱۷ و ۰٫۸۵ کيلوگرم به ازاي هر مترمکعب آب مصرفي محاسبه شده است. نتايج نشان دادند كه تلفات آب در روش آبياري سطحي مربوط به نوع سامانه نبوده، بلکه عدم اجراي آن به روش صحيح بيشترين تلفات آب را موجب مي شود. با توجه به نوع سامانه آبياري و فعاليت هاي زيربنايي انجام شده، بازده هاي متفاوتي در عمليات آبياري بدست مي آيد. بدين ترتيب، لازم است بازده هاي پيشنهادي در سند ياد شده مورد بازنگري منطقه اي و محلي قرار گيرد. در اين پژوهش مزيت هاي اجراي روش آبياري سطحي با استفاده از لوله هاي دريچه دار بررسي شده، و در نهايت پيشنهادهايي براي برآورد صحيح ميزان آب آبياري مورد نياز محصولات گوناگون ارايه شده است تا نسبت به واسنجي ارقام مندرج در سند ملي آب درفارس و ديگر استان ها اقدام گردد.