مقاله ارزيابي روش هيدروژن سولفايد در تعيين آلودگي مدفوعي منابع آب آشاميدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي روش هيدروژن سولفايد در تعيين آلودگي مدفوعي منابع آب آشاميدني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هيدروژن سولفايد
مقاله آلودگي مدفوعي
مقاله منابع آب آشاميدني
مقاله آزمون هاي متداول ميكروبي
مقاله كيت هاي ميكروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيك آيين مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بينا بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعيين آلودگي مدفوعي منابع آب آشاميدني در نقاط فاقد امكانات آزمايشگاهي از اهميت بالايي برخوردار است. روش جايگزين و ارزان تعيين آلودگي مدفوعي در اين منابع، روش هيدروژن سولفايد است.
روش ها: در مجموع، ۱۱۶ نمونه از طريق سيستم لوله كشي، چاه هاي عميق و آب هاي سطحي تهيه شد و مورد آزمايش قرار گرفت. كيفيت آب از طريق روش هاي استاندارد تخمير چندلوله اي، حضور/عدم حضور اشريشيا كلي و هيدروژن سولفايد مورد ارزيابي قرار گرفت. تاثير زمان انكوباسيون، دماي انكوباسيون و غلظت باكتري هاي كليفرم مدفوعي بر روش هيدروژن سولفايد بررسي شد. همچنين، بازده مقادير مثبت قابل پيش بيني، مقادير منفي قابل پيش بيني، اختصاصيت و حساسيت روش هيدروژن سولفايد در مقايسه با روش هاي مرجع مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته ها: %۹۱٫۶۶ نمونه هاي مثبت در آزمون استانداردMPN ، در آزمون هيدروژن سولفايد نيز نتيجه مثبت داشتند. بيش از %۹۰ نمونه هاي مثبت در روش استاندارد تخمير چندلوله اي در روش هيدروژن سولفايد نيز با تغيير رنگ همراه بودند. علاوه بر اين، تغييرات ظاهري رنگ نمونه با افزايش ميزان MPN نمونه افزايش يافت. دما، فاكتور مهم در كاهش مدت زمان مورد نياز براي انكوباسيون بود. در واقع، در دماهاي بالاتر از ۴۵oC، تغيير رنگ نمونه در كمتر از ۶ ساعت روي داد. حساسيت، ويژگي، مقادير مثبت قابل پيش بيني، مقادير منفي قابل پيش بيني و صحت داده هاي به دست آمده در آزمايش هيدروژن سولفايد به ترتيب برابر با ۹۰٫۹۱، ۶۷٫۷۴، ۸۴٫۳۳، ۸۰٫۷۷ و %۸۲٫۵۶ بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از آزمايش هيدروژن سولفايد به راحتي قابل رويت است؛ به صورتي كه آلودگي، تنها با تغيير رنگ محيط كشت به رنگ سياه مشخص مي شود. بنابراين، پايش منابع آب آشاميدني براي تشخيص آلودگي از اين طريق بسيار ساده است.