مقاله ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و زيست محيطي با روش شاخص گذاري مطالعه موردي: خط لوله نفت كرمانشاه – سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و زيست محيطي با روش شاخص گذاري مطالعه موردي: خط لوله نفت كرمانشاه – سنندج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي ريسك
مقاله ايمني
مقاله خط لوله
مقاله كنت مولباير
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود مزاياي زياد استفاده از خطوط انتقال مواد نفتي، اين روش انتقال با درجات مختلفي از ريسك هاي بهداشت، ايمني و زيست محيطي نيز همراه است. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي ريسك نسبي خطرات ياد شده در خط لوله نفت كرمانشاه – سنندج مي باشد.
روش بررسي: ابزار ارزيابي و مديريت ريسك مورد استفاده در اين مطالعه روش كنت مولباير بود. در اين روش ريسك نسبي بر اساس پنج پارامتر شاخص خسارت شخص ثالث، خوردگي، طراحي، بهره برداري نادرست و فاكتور نشت ارزيابي مي شود.
يافته ها: با استفاده از الگوي روش ارزيابي و جمع آوري اطلاعات و داده ها و انجام آزمايشات مورد نياز، امتياز دهي نمرات ريسك سبب شناسايي ۹۶ محدوده ريسك در طول خط لوله گرديد. در اين ميان كيلومترهاي ۱۰۳+۶۷۰، ۱۰۱+۳۸۴ و ۱۰۰+۸۶۰ به ترتيب با كسب نمرات ريسك نسبي معادل ۹٫ ۹۱، ۹٫ ۸۲ و ۹٫ ۷۴ بعنوان كانونهاي اصلي خطر و اولويتهاي اصلي اقدامات پيشگيري و اصلاحي شناسايي شدند.
نتيجه گيري: نظر به اهميت پيشگيري از بروز حوادث در خط لوله مورد مطالعه مراقبت و گشت زني منظم در طول مسير خط لوله، كنترل دقيق همپوشاني در حفاظت كاتدي خط لوله و استفاده از سيستمهاي مخابراتي مناسب نظير SCADA و يا فيبر نوري در سرتاسر طول خط از مهمترين پيشنهادات كنترلي در اين مطالعه بود.