مقاله ارزيابي زيبايي و هويت مکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي زيبايي و هويت مکان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناظر شهري
مقاله هويت
مقاله زيبايي شناسي
مقاله بافت قديم و جديد
مقاله منطقه نواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، شناسايي ترجيحات مردم از زيبايي و هويت مکان زندگي شان است. در اين راستا، ترجيحات ساکنين منطقه نواب (شامل طرح بازسازي و بافت قديم اطراف آن) با استفاده از يک آزمون بصري و دسته بندي کيفي نتايج مورد ارزيابي قرار گرفته است. تحليل مناظر انتخاب شده و متغيرهاي ذکر شده در هر انتخاب، نشان مي دهد که از نظر ساکنين ارتباط تنگاتنگي بين مناظر زيبا و مناظر باهويت وجود دارد. علاوه بر آن، در قياس با بافت موجود و قديمي نواب، طرح بازسازي نواب، بافتي زيباتر و با هويت تر تلقي مي گردد. اگرچه در انتخاب مناظر با هويت، جنبه هاي شناختي مکان بيش از ساير ابعاد هويت مکان، نقش داشته است، با اين حال چنين ترجيحي مي تواند چالشي در طراحي شهري ايجاد کند، و بر تاثيري که محصول يک کار تخصصي طراحي در باور و فرهنگ عمومي جامعه دارد، تاکيد نمايد.