مقاله ارزيابي زيستگاه قرقاول معمولي در زيستگاه توتستان استان گيلان بر اساس روش هپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي زيستگاه قرقاول معمولي در زيستگاه توتستان استان گيلان بر اساس روش هپ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرقاول معمولي
مقاله ارزيابي زيستگاه
مقاله زيستگاه توتستان
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي زيستگاه جانوران توجه به فاکتورهاي اساسي زندگي براي دوره مورد بررسي بسيار ضروري است.مهم ترين فاکتورهاي شناسايي شده براي قرقاول معمولي در فصل زادآوري عبارت بودند از تراکم پوشش گياهي علفي و بوته اي و هم چنين ميانگين ارتفاع بوته و علف که اين فاکتورها برطرف کننده دو نياز اصلي قرقاول معمولي در فصل زادآوري در منطقه توتستان است. در روش ارزيابي زيستگاه به روش هپ ما پنج فاز را طي کرديم و شاخص مطلوبيت کل از راه ميانگين هندسي محاسبه شد. بالاترين نمايه مطلوبيت مربوط به بخش ۳ مي باشد که برابر با ۰٫۸ است. ارتفاع ميانگين بالاي پوشش علفي سرخس ( ۰٫۶۶متر) و تراکم پوشش بوته اي تمشک (۲۹٫۲۵ تعداد در هکتار) و وجود امنيت بيش تر در اين بخش از مهم ترين عوامل اين مطلوبيت است.
در نهايت مدلي براي HSI قرقاول معمولي ارايه شد که يک مدل محلي براي قرقاول معمولي در فصل زادآوري در زيستگاه توتستان استان گيلان است.