مقاله ارزيابي زيست محيطي و سنجش برخي شاخص هاي مهم آلودگي نفتي در اراضي محدوده پالايشگاه گاز سرخون بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي زيست محيطي و سنجش برخي شاخص هاي مهم آلودگي نفتي در اراضي محدوده پالايشگاه گاز سرخون بندرعباس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيرزميني
مقاله آلودگي
مقاله هيدروکربن
مقاله پالايشگاه
مقاله ميعانات گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي دقيق نوع و رفتار آلاينده ها، ارزيابي زيست محيطي و سنجش برخي شاخص هاي مهم آلودگي نفتي در اراضي محدوده پالايشگاه و چگونگي نشر و ترابري آنها در محيط زيرزميني بود. بدين منظور، درک مقياس آلودگي با حفر گمانه ها تا رسيدن به سخت کفه هاي غير قابل نفوذ موجود، انجام و برداشت نمونه ها و اندازه گيري مقدار کل آلاينده هيدروکربني و کل آلاينده نفتي انجام شد. ويژگي هاي منبع اصلي موجد آلودگي، با آزمايش هاي تعيين کل جامدات معلق، کل جامدات محلول، مقدار نفت اوليه ورودي، اکسيژن مورد نياز شيميايي و بيوشيميايي بررسي شد. پهنه بندي و تهيه نقشه هاي نشر آلودگي، با تکنيک هاي زمين آمار با نرم افزارهاي Surfer و ArcGIS انجام شد. مطالعات زمين آمار و بررسي کمي نقشه هاي سه بعدي تخمين گر نشر کل آلودگي هيدروکربني و نفتي خاک نشان داد که ترابري آلاينده ها، به علت شرايط خاص حاکم بر منطقه (وجود سفره آب زيرزميني در عمق ۲۴ متري از سطح و بالابودن سخت کفه هاي غير قابل نفوذ در کل منطقه)، از ناحيه محصور بالاي سخت کفه و به وسيله نشر ميعانات گازي صورت گرفت. با وجود محرز بودن آلودگي، منابع موجد آن، نشت چاله هاي سوزان (عامل اصلي) و عدم رعايت کامل موارد ايمني و پيشگيري در حين عمليات، نشت احتمالي از مخازن ذخيره، شکستگي لوله و کانالهاي جمع آوري فاضلاب مشخص شدند. نتايج بررسي منابع موجد آلودگي و تعيين مشخصه هاي آن، علاوه بر تعيين نيروي آلودگي، راهنماي مناسبي براي تصميم گيري مديريت فاضلاب پالايشگاه، تعيين بهترين سيستم پاک سازي و برنامه ريزي راهبردي براي تحقق آن است.