مقاله ارزيابي ساختاري پوشش پاشش حرارتي Mo-Si-B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ساختاري پوشش پاشش حرارتي Mo-Si-B
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژسازي مکانيکي
مقاله سيليسايدهاي موليبدن
مقاله Mo-Si-B
مقاله ترکيبات بين فلزي چندفازي
مقاله پاشش حرارتي
مقاله APS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ادريس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تركيب پودري ۷۶%atMo-14%atSi-10%atB به كمك آسياب سايشي و در شرايطي ويژه، آلياژسازي مكانيكي شد. پودرهاي حاصله در قالب فلزي، فشرده شده و به مدت ۱۰ ساعت در دماي ۱۱۰۰oC تحت عمليات آنيل نفوذي خنثي قرار گرفتند؛ سپس قرص هاي زينتر شده کاملا خورد شده و پس از دانه بندي، به کمک روش پاشش حرارتي APS در شرايط حفاظت شده و حفاظت نشده، بر روي زيرلايه هايي از فولاد معمولي قرار گرفتند. خصوصيات فازي و ساختاري پودرها و پوشش هاي اعمالي به وسيله SEM، ميكروسكوپ نوري،XRD  و AAS تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصله نشان داد كه پس از فرايند آلياژسازي مكانيكي، هيچ گونه تركيب بين فلزي از سيليسايدهاي موليبدن حاصل نخواهد شد؛ اما با انجام عمليات آنيل نفوذي، ترکيبات بين فلزي از Mo-Si و Mo-Si-B تشكيل مي گردد. با پاشش حرارتي پودرهاي Mo-Si-B در دو حالت آگلومره شده و ترکيبي، به دليل تفاوت در ميزان گرم شدن و اکسايش ذرات پاشش شده، نوع ساختار حاصله از پوشش، متفاوت خواهد شد.