مقاله ارزيابي سرپرستي هاي بانك ملت ايران در مقاطع زماني مختلف، كاربردي از تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سرپرستي هاي بانك ملت ايران در مقاطع زماني مختلف، كاربردي از تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله كارآيي نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ديوانداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهلو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيكومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: برنكي طالقاني ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به كمك تحليل پوششي داده ها، كارآيي نسبي تمام سرپرستي هاي بانك ملت در مقاطع زماني مختلف محاسبه مي گردد. با ملحوظ داشتن كارآيي به دست آمده، مي توان سرپرستي هاي مختلف را مقايسه كرد. ارزيابي مجموعه اي از واحدهاي مالي در يك مقطع زماني به دليل حوادث خاصي كه ممكن است در آن ماه اتفاق افتاده باشد، نتايج مفيد و قابل استفاده اي به دنبال نخواهد داشت. براي از بين بردن اين مشكل در اين تحقيق دسته هايي از شعب بانك ملت ايران در يك دوره زماني مورد ارزيابي قرار مي گيرند.