مقاله ارزيابي سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي كشور (نمونه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي كشور (نمونه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزقي شيرسوار هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عماري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محور اساسي و تكيه گاه روابط اجتماعي بطور عام و در سازمان ها بطور خاص «اعتماد» است. نقش اعتماد در روابط گروه هاي كوچك با بزرگ متفاوت است. اعتماد باعث مي شود كه افراد در روابط اجتماعي خود با ديگران هر گونه بدگماني را كنار گذاشته و روابط صميمانه اي را برقرار كنند، كه بدون اعتماد چنين روابطي شكل نمي گيرد. برعكس بي اعتمادي باعث سوء ظن نسبت به ديگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد مي شود و نتيجه اين بي اعتمادي اختلال در روابط و عدم شكل گيري همكاري هاي جمعي است. در گروه هاي ثانويه و نيمه رسمي نيز هر چه اعتماد بيشتر باشد، افراد به طور موثرتري با همديگر ارتباط برقرار كرده و همكاري بهتر و پايدارتري را با همديگر خواهند داشت.
با توجه به اهميت موضوع اين مقاله به تبيين و شناسايي سطح اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات مشغول به تحصيل در سال تحصيلي ۱۳۸۸ مي باشند پرداخته است. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش از نوع همبستگي مي باشد نمونه آماري مطابق ضوابط نمونه گيري بر اساس جدول مورگان حداقل ۲۶۴ نفر مي باشد كه جهت افزايش سطح اطمينان نمونه مورد تحقيق به ۳۷۱ نفر ارتقا يافت.
نتايج تحقيق نشان داد سطح مولفه هاي سهيم شدن، حسن ظن و همكاري در ميان دانشجويان ضعيف و سطح مولفه هاي صراحت، دموكراتيك بودن، روابط چهره به چهره، صداقت، دگر خواهي، پاسخگويي و مسووليت و شفافيت در عملكرد در حد مطلوب ارزيابي شده است.