مقاله ارزيابي سطح تمركز بازار برق ايران در شرايط ادغام نيروگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سطح تمركز بازار برق ايران در شرايط ادغام نيروگاه ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت تمركز
مقاله شاخص هرشمن – هرفيندال
مقاله ادغام
مقاله قدرت بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورلي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني زاده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ادغام بنگاه ها در هر بازاري از جمله بازار برق از دو جهت حايز اهميت است، اول اين كه آيا در صنعت برق بايد به دنبال عدم شكل گيري ادغام نيروگاه ها بود، يا از هر گونه ادغامي كه در نتيجه حداكثرسازي سود بنگاه هاي خصوصي منجر به افزايش كارايي مي شود، استقبال شود. اين تحقيق از ديدگاه نهاد نظارت بر بازار به مساله پرداخته و لذا دغدغه اش اين است كه چه موارد ادغامي منجر به افزايش تمركز بازار برق شده و بنابراين شرايط اعمال قدرت بازار بالقوه را ايجاد مي كند؟ در هر حال نهاد تنظيم كننده بازار براي تشخيص وضعيت آينده بازار بايستي نسبت به اين موارد حساس بوده و براي تشخيص آن اقدام كند.
نتايج تحقيق نشان مي دهد در اثر ادغام واحدهاي نيروگاهي، شاخص هاي مربوطه، به حدود آستانه، نزديك و يا از آن ها عدول مي كنند. اگر هيچ محدوديتي در ظرفيت نيروگاه ادغام شده وجود نداشته باشد، تعداد موارد ادغامي كه منجر به تغيير هم زمان شاخص HH1 و CR4 بيش از حدود آستانه تعيين شده مي شوند، ۱۱۱ مورد بوده و هنگامي كه محدوديت ۲۰۰۰ مگاواتي روي ظرفيت نيروگاه حاصل از ادغام اعمال مي شود، تعداد ادغام هايي كه تمركز بازار را افزايش مي دهند، به ۲۲ مورد كاهش پيدا مي كند.