مقاله ارزيابي سياست هاي حمايتي دولت در بازار گندم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سياست هاي حمايتي دولت در بازار گندم ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله سياست غذاي ارزان
مقاله قيمت تضميني
مقاله متوسط كارايي انتقال
مقاله زيان اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: دورانديش آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت ها بيشتر وقت ها براي حمايت از درآمد كشاورزان، تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه درآمدها، در بازارهاي كشاورزي مداخله مي كنند. به خاطر اهميت گندم در الگوي مصرفي خانوارهاي ايراني، اين كالا همواره مورد توجه سياست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سياست غذاي ارزان، به مصرف گندم يارانه مي دهد و همچنين سياست هاي حمايتي تعيين قيمت تضميني، يارانه به نهاده هاي توليد و بيمه را براي توليد محصول گندم اجرا مي كند. دولت همچنين خريدار و فروشنده انحصاري گندم در كشور است. با توجه به پيوستگي در اجرا و هزينه هاي فزاينده برنامه هاي حمايتي از توليدكنندگان و مصرف كنندگان گندم، هدفي است كه در اين مقاله دنبال مي شود ارزيابي و تعيين تركيب بهينه سياست هاي دولت در بازار گندم است. براي دستيابي به اين هدف، از روش حداقل سازي (كمينه سازي) تابع زيان خالص اجتماعي استفاده شده است. سياست هاي اجرا شده در سال ۱۳۸۴ مبناي انجام اين مطالعه است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه متوسط كارايي انتقال سياست هاي جاري دولت حدود ۸۷ درصد است و سياست حمايت از توليدكنندگان، كمترين زيان اجتماعي را نسبت به اجراي سياست غذاي ارزان به تنهايي و يا اجراي همزمان سياست غذاي ارزان و قيمت تضميني ايجاد كرده است. همچنين گرفتن اين سياست بيشترين كاهش در هزينه هاي دولت و بيشترين افزايش در رفاه ماليات دهندگان را ايجاد كرده است.