مقاله ارزيابي سيستم نگهدارنده توده سنگ هاي افيوليت ملانژ در تونل آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سيستم نگهدارنده توده سنگ هاي افيوليت ملانژ در تونل آزاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل
مقاله زمين شناسي مهندسي
مقاله افيوليت ملانژ
مقاله پتانسيل لهيدگي
مقاله تحليل پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اروميه اي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين وظايف مهندسين طراح سازه هاي زيرزميني، فراهم نمودن بهترين روش جهت تامين پايداري سازه با توجه به شرايط و ويژگي هاي ژئوتکتيکي طرح مي باشد. به دليل اين که به دست آوردن پارامترهاي دقيق طراحي در روش هاي مختلف، مشکل و پر هزينه است، لذا روش هاي تجربي جهت تحليل پايداري در سطح وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق با استفاده از مطالعات آزمايشگاهي، بررسي هاي صحرايي و حفاري گمانه هاي اکتشافي، کيفيت مهندسي توده سنگ هاي افيوليت ملانژي مسير تونل آزاد بررسي شده است. بعد از انجام طبقه بندي هاي مهندسي توده سنگ آر ام آر (RMR)، کيو (Q)، جي اس آي (GSI)، برآوردي از ويژگي هاي ژئومکانيکي توده سنگ به دست آمده است. سيستم نگهدارنده مناسب براي تونل با دهانه ۶ متري با استفاده از روش هاي پيشنهادي بينياوسکي، بارتن و همچنين معيار سينگ و گوئل بر اساس پتانسيل لهيدگي زمين تخمين زده شده و در نهايت پايداري تونل مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است.