مقاله ارزيابي سيستم هاي تحت وب به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي سيستم هاي تحت وب به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي خودکار سيستم
مقاله نرم افزارهاي تحت وب
مقاله تست جعبه سياه
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه اميري سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي سيداميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت بخش ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تست يک سيستم يکي از مراحل مهم چرخه حياتي توسعه آن سيستم مي باشد. فاز تست، مرحله اي است که قسمت هاي زيادي از آن بايد به صورت دستي توسط عامل انساني انجام پذيرد. بدين علت که احتمال وجود خطا در پروسه هاي انساني زياد است، قابليت اطمينان نرم افزار در معرض تهديد قرار خواهد گرفت و احتمال تست نشده ماندن جنبه هايي از سيستم همواره وجود خواهد داشت. لذا خودکار سازي و هوشمند سازي هرچه بيشتر اين پروسه، منجر به توليد سيستمي با هزينه کمتر و مطمئن تر مي شود. در اين مقاله ما روشي براي خودکارسازي فرآيند تست نوع خاصي از سيستم هاي يعني نرم افزارهاي تحت وب توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي را ارايه خواهيم کرد که در آن شبکه عصبي مصنوعي توسط زوج مرتب هاي ورودي و خروجي معادل در سيستم آموزش ديده و بدين وسيله يک ابزار تست نرم افزار را مدلسازي مي کند، سپس از اين مدل براي ارزيابي و تست سيستم استفاده خواهد شد. ما نتيجه کار را به کمک يک شبکه عصبي مصنوعي بر روي نسخه تغيير يافته اي از يک نرم افزار ثبت نام و انتخاب واحد تحت وب که در آن خطاهايي را تزريق کرده ايم، ارزيابي خـواهيم کرد و مشخص خـواهيم نمود کـه مي توان توسط شبکه هاي عصبي مصنوعي صحت نرم افزار را بررسي کرد.