مقاله ارزيابي شبكه هاي عصبي انعطاف پذير باساختار قابل بازسازي در حين آموزش جهت تخمين هارمونيكهاي جريان استاتور ژنراتور آسك نيروگاه ري بر اساس الگوريتم CFE / SS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شبكه هاي عصبي انعطاف پذير باساختار قابل بازسازي در حين آموزش جهت تخمين هارمونيكهاي جريان استاتور ژنراتور آسك نيروگاه ري بر اساس الگوريتم CFE / SS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش المان محدود
مقاله شبكه عصبي انعطاف پذير
مقاله منحني بهره برداري و ژنراتور سنكرون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي نجف آبادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تشنه لب محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از روشهاي تشخيص خطاي ژنراتور در حين كار، آناليز هارمونيكهاي جريان استاتور مي باشد. در اين مقاله از شبكه هاي عصبي انعطاف پذير با قابليت بازسازي خود در حين آموزش براي تعيين هارمونيكهاي جريان استاتور ژنراتور، در بارهاي مختلف استفاده شده است. داده هاي آموزش دهنده شبكه عصبي با استفاده از مدل سازي ژنراتور و استفاده از روش المان محدود (FE) و فضاي حالت (SS)، در نقاط مختلف بار روي منحني بهره برداري ژنراتور براي سه سطح مختلف ولتاژ پايانه بدست آمده است. شبكه عصبي كه با استفاده از اين داده ها آموزش داده شده است، يك شبكه پرسپترون با يك لايه پنهان و با قانون يادگيري پس انتشار خطا مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه شبكه عصبي انعطاف پذير آموزش داده شده با خطاي كمتر از ده درصد مي تواند هارمونيكهاي جريان را براي نقاط بار دلخواه روي منحني بهره برداري، نسبت به نتايج حاصل از الگوريتم CFE-SS به دست آورد. پارامترهاي نامي ژنراتور آسك عبارتند از: ۴۳۹۵۰ كيلو ولت آمپر، ۱۱ كيلو ولت، ۳۰۰۰ راديان بر دقيقه، ۵۰ هرتز و ضريب توان.۰٫۸