مقاله ارزيابي شناختي، مقابله هيجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت كودك: بررسي نظريه شناختي استرس در كودكان دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي شناختي، مقابله هيجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت كودك: بررسي نظريه شناختي استرس در كودكان دبستاني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس خانوادگي
مقاله ارزيابي شناختي
مقاله مقابله هيجان مدار
مقاله سلامت جسمي
مقاله سلامت رواني-اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي نقش ارزيابي شناختي کودک از تعارض ميان والدين و مقابله هيجان مدار کودک با تعارضات خانواده در سلامت جسمي و رواني-اجتماعي کودک است.
براي اين منظور يک نمونه ۴۱۳ نفري از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر تهران (۲۲۰ دختر و ۱۹۳ پسر) به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي انتخاب شدند. کودکان به پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض والدين و مقياس ايمني هيجاني در سيستم خانواده و مادران به پرسشنامه سلامت کودک- فرم ۲۸ سوالي والدين پاسخ دادند. اين تحقيق يک پژوهش همبستگي بوده و از معادله رگرسيون براي تحليل داده ها استفاده شده است.
يافته ها نشان دهنده رابطه معنادار ارزيابي شناختي کودک از تعارضات والدين با مقابله هيجان مدار کودک (به دو صورت مشغله ذهني و کناره گيري) و همچنين رابطه معنادار اين دو متغير با سلامت جسمي و رواني-اجتماعي کودک است. همچنين نقش واسطه اي مقابله هيجان مدار کودک در رابطه ارزيابي شناختي منفي کودک از تعارضات والدين با هر دو سلامت جسمي و سلامت رواني-اجتماعي کودک تاييد شد.
نتايج اين پژوهش در راستاي توسعه نظريه شناختي استرس لازاروس (۱۹۹۱) مبني بر پردازش شناختي استرس طي دو وهله اوليه و ثانويه در کودکان بحث پذير و تفسير شدني است، با توجه به اينکه اين تئوري به عنوان نظريه اي در بزرگسالي مطرح شده و در زمينه استرس کودکان كمتر مورد توجه و بررسي بوده است.