مقاله ارزيابي ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسي هاي ميكروترمور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۴۹۳ تا ۵۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسي هاي ميكروترمور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خردلرزه سنجي
مقاله نسبت طيفي
مقاله پريود تشديد
مقاله ضخامت آبرفت
مقاله شهر مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي مقدس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقاميان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر بر اساس تحليل نتايج بررسي هاي ميكروترمور در ۲۰۰ نقطه از شهر مشهد به روش نسبت طيفي و اطلاعات پروفيل سرعت موج برشي در ۶۲ نقطه رابطه تواني بين پريود تشديد و ضخامت آبرفت در شهر مشهد به دست آمده و بر مبناي آن نقشه هم ضخامت آبرفت و مقاطع عرضي از شرايط زير سطحي شهر تهيه شده است. با توجه به رابطه مذكور، حداكثر ضخامت آبرفت در جنوب شرق شهر حدود ۲۰۰ متر به دست آمده است. ضخامت آبرفت به طرف ارتفاعات جنوب و جنوب غرب و هم چنين به طرف گسل شمال مشهد در محدوده خواجه ربيع كاهش مي يابد.