مقاله ارزيابي ضرايب زيست اقليمي موثر در آسايش انسان مطالعه موردي: شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ضرايب زيست اقليمي موثر در آسايش انسان مطالعه موردي: شهر يزد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب و هواي خشک
مقاله آسايش حرارتي
مقاله شاخص هاي زيست – اقليمي
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي روش محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي شرايط زيست – اقليمي امروزه به عنوان ابزاري کار آمد در دست برنامه ريزان منطقه اي به حساب مي آيد تا با شناسايي نقاط بحراني ضمن هدايت فعاليت هاي توسعه اي به مناطق کم خطر، ارزش افزوده سرمايه گذاري ها را در مناسب ترين حالت ممکن در حوزه شهري، عمراني، سکونتگاهي، معماري و جهانگردي تضمين سازند. بنابراين در اين مقاله سعي شد شرايط زيست اقليمي شهر يزد، بر اساس شاخص هاي بيکر، ترجونگ، ترموهيگرومتريک و اولگي با استفاده از آمارهاي سينوپتيک ايستگاه يزد طي سال هاي ۱۹۹۵ الي ۲۰۰۷ مورد ارزيابي قرار گيرد.
نتايج حاصله نشان داد که در طول سال طيف وسيعي از شرايط زيست- اقليمي از فوق العاده داغ تا بسيار خنک در منطقه حاکم است. همچنين در اين ميان شاخص اولگي که در آن قابليت تطبيق براي عرض هاي جغرافيايي زير ۴۰ درجه پيش بيني شده نسبت به ساير شاخص ها براي تعيين محدوده آسايش مناسب تر ارزيابي شد.