مقاله ارزيابي ضريب کاهش سختي و مقاومت (C2) دستورالعمل بهسازي در قاب هاي بتني با ديوار برشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۴۲۵ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ضريب کاهش سختي و مقاومت (C2) دستورالعمل بهسازي در قاب هاي بتني با ديوار برشي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استاتيكي غيرخطي
مقاله تحليل ديناميكي غيرخطي
مقاله تغيير مكان هدف
مقاله منحني هيسترزيس
مقاله قاب بتن مسلح
مقاله ديوار برشي
مقاله ضريب C2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي اميري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عميدي شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ساليان اخير محققان گام هاي موثري در بهسازي لرزه اي سازه ها برداشته اند و ديدگاه آنان از تامين مقاومت، متوجه عملکرد سازه ها شده است. روش تحليل استاتيکي غيرخطي (بارافزون) يکي از روش هاي نوين مورد استفاده در دستورالعمل بهسازي و FEMA356 است. نتيجه اين تحليل تغيير مکان هدفي است که مبناي تعيين عملکرد سازه قرار مي گيرد. تشخيص هر چه دقيق تر آن مي تواند کارايي تحليل پوش آور را افزايش دهد. تحليل ديناميکي غيرخطي (با وجود دقت بسيار بالا) از نظر زمانبري، هزينه بالا و دشواري، به اندازه روش بارافزون کاربرد ندارد. يکي از ضرايبي که در تعيين تغيير مکان هدف در اين روش به کار مي رود، ضريب كاهش سختي و مقاوم (C2) است که براي اصلاح خطاي در نظر نگرفتن اثرات کاهش سختي و کاهش مقاومت چرخه هاي هيسترزيسي است. در اين تحقيق سه قاب بتن مسلح با ديواربرشي (طراحي شده براساس استاندارد ۲۸۰۰ – ۳)، تحت تاثير شتاب نگاشت هاي مختلفي قرار مي گيرند. با انجام تحليل بارافزون و مقايسه آن با نتايج تحليل ديناميکي، مقدار به دست آمده براي C2 با مقادير پيشنهادي دستورالعمل بهسازي مقايسه مي شوند.