مقاله ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويکرد فازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويکرد فازي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد مهندسي
مقاله فازي
مقاله عدم قطعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرض وجود قطعيت کامل که در شرايط تحليل اقتصادي ايستا مورد استفاده قرار مي گيرد، اگرچه تجزيه و تحليل اقتصادي را آسان تر مي کند، اما منطقي به نظر نمي رسد، زيرا در بيش تر پروژه ها زمان نقش مهمي را ايفا ميکند. در اين فاصله زماني، مقدار درآمد و هزينه هاي آينده، تحت تاثير عواملي قرار مي گيرد که خارج از کنترل سرمايه گذار بوده و دقيقا قابل پيش بيني نيستند. لذا در عمل به دليل وجود ريسک و عدم قطعيت، معمولا بين آن چه که پيش بيني شده و آن چه که تحقق يافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرايط ريسک و عدم قطعيت، حتي ممکن است با تغيير مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتيجه تحليل اقتصادي تغيير کند.
در اين مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازي در جهت رفع اين نقصان تلاش خواهد شد. اين پژوهش براي نخستين بار اقدام به ارایه مدلي جهت ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت با استفاده از منطق فازي مي کند. هم چنين بررسي ادبيات موضوع در ساير کشورها نيز حاکي از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در اين زمينه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزينه انجام گرفته است. بنابراين اين مطالعه از نظر تعميم و کاربرد منطق فازي، به ساير روش هاي ارزيابي طرح ها نيز مي تواند منحصر به فرد قلمداد شود.