مقاله ارزيابي ظاهري، ضريب تاثيرگذاري و ميزان بازديد از وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ظاهري، ضريب تاثيرگذاري و ميزان بازديد از وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وب سنجي
مقاله ارزيابي ظاهري
مقاله پيوندهاي دريافتي
مقاله خودپيوندها
مقاله ضريب تاثيرگذاري وب
مقاله رتبه ترافيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان منش محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: ديدگاه فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر، ارزيابي ظاهري، ضريب تاثيرگذاري و وضعيت بازديد وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. براي نيل به اين هدف، ۴۱ وب سايت مورد نظر با استفاده از سياهه وارسي متشکل از ۵۹ عامل، از ديدگاه ظاهري بررسي شدند. هم چنين تعداد صفحات نمايه شده هر وب سايت، تعداد کل پيوندها، پيوندهاي دريافتي، خود پيوندها، ضريب تاثيرگذاري کل و ضريب تاثيرگذاري دريافتي اين وب سايت ها به منظور ارزيابي رويت پذيري و ميزان تاثيرگذاري آنها مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر اين در پژوهش حاضر ميزان بازديد از وب سايت هاي مورد بررسي و عواملي مانند رتبه ترافيک در ايران و جهان، درصد کاربران وب که سايت هاي مورد نظر را مرور کرده اند، متوسط صفحات مرور شده توسط کاربران و ميزان مرور از داخل و خارج از کشور، بر اساس آمار مستخرج از سايت آلکسا بررسي شدند. يافته هاي پژوهش، نشان مي دهد که وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي شيراز و ايران از نظر طراحي در بهترين وضعيت قرار دارند. بيش ترين تعداد پيوندها و پيوندهاي دريافتي مربوط به وب سايت دانشگاه علوم پزشکي تهران و بيش ترين تعداد خودپيوندها مربوط به وب سايت دانشگاه علوم پزشکي مشهد است. بالاترين ضريب تاثيرگذاري کل به وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي شاهرود و ايران و بيش ترين ضريب تاثيرگذاري دريافتي به وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي اصفهان و گيلان تعلق دارد. هم چنين وب سايت دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، شيراز و مشهد به ترتيب داراي بالاترين رتبه ترافيک در ايران و جهان بوده اند.