مقاله ارزيابي عروق کليه با استفاده از آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري (CTA) و آنژيوگرافي متداول در دهنده هاي کليه و مقايسه با يافته هاي حين عمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۸ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عروق کليه با استفاده از آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري (CTA) و آنژيوگرافي متداول در دهنده هاي کليه و مقايسه با يافته هاي حين عمل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري
مقاله آنژيوگرافي
مقاله دهنده زنده کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي رضوي زاده رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بادصبا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري (CTA) يک روش کم تهاجمي براي تصويربرداري عروق بدون عوارض دستکاري مستقيم عروق بزرگ است و کاربردهاي عمده آن در ارولوژي شامل ارزيابي عروق کليه براي آمادگي نفرکتومي فرددهنده، تشخيص عروق خارجي در ارزيابي تنگي اتصال حالب به لگنچه و تشخيص تنگي شريان کليه مي باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي عروق کليه قبل از عمل دهنده هاي زنده کليه با استفاده از آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري و آنژيوگرافي متداول و مقايسه با يافته هاي حين عمل انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي وضعيت عروق کليوي ۷۰ دهنده زنده کليه با روش آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري و ۳۰ دهنده زنده کليه با روش آنژيوگرافي متداول قبل از عمل با وضعيت عروق کليه اين بيماران در هنگام عمل توسط دو مشاهده گر در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد طي اسفند ۱۳۸۵ لغايت ارديبهشت ۱۳۸۷ مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: در گروه آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري در دو بيمار دو وريد اصلي کليه حين عمل مشاهده شد که در آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري گزارش نشده بود. در گروه آنژيوگرافي متداول در يک بيمار حين عمل دو وريد اصلي کليه مشاهده شد که با روش آنژيوگرافي متداول مشخص نشده بود. در هر دو گروه شريان هاي فرعي کليه تشخيص داده شده بود. دقت براي تشخيص آناتومي شريان اصلي کليه در آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري و آنژيوگرافي متداول ۱۰۰ درصد بود. دقت تشخيصي آناتومي وريد اصلي کليه براي آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري ۹۷٫۱ درصد و براي آنژيوگرافي متداول ۹۶٫۹ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که دقت تشخيصي روش آنژيوگرافي توموگرافيک کامپيوتري و روش آنژيوگرافي متداول در مورد عروق اصلي کليه تقريبا يکسان مي باشد.