مقاله ارزيابي عملكرد زير بخش هاي كشاورزي از نظر بهره وري سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد زير بخش هاي كشاورزي از نظر بهره وري سرمايه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله نهاد سرمايه
مقاله زراعت و باغباني
مقاله دامپروري
مقاله شيلات
مقاله جنگل و مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه بهره وري نهاده سرمايه در زير بخش هاي كشاورزي ايران در دوره ۱۳۵۵-۸۵ محاسبه و عملكرد زيربخش هاي كشاورزي از اين جهت با يكديگر مقايسه شده است. علاوه بر اين، براي مقايسه عملكرد زيربخش ها در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از نظر چگونگي بهره گيري از عامل سرمايه، رشد بهره وري سرمايه در هر برنامه و براي هر زيربخش تعيين شده است. نتايج نشان مي دهند زيربخش هاي شيلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه داراي روندي نزولي بهره وري سرمايه بوده اند، در حالي كه زير بخش هاي زراعت و باغباني و دامپروري روندي صعودي را تجربه كرده اند. در بين چهار زير بخش كشاورزي، بخش دامپروري نسبت به ساير بخش ها داراي بيشترين رشد بهره وري بوده و از اين جهت در استفاده از عامل سرمايه كارآمدتر عمل نموده است. زيربخش شيلات از اين نظر ضعيف ترين عملكرد را داشته است. علاوه بر اين، نتايج نشان مي دهد زيربخش دامپروري در خلق ارزش افزوده به ازا هر واحد سرمايه بهترين عملكرد را داشته و از اين جهت زيربخش زراعت و باغباني در مكان دوم قرار دارد. بر اساس نتايج بدست آمده،‌ كمترين ارزش افزوده در هر واحد سرمايه در زيربخش شيلات ايجاد شده است.