مقاله ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص شارپ
مقاله شاخص ترينر
مقاله شاخص جنسن
مقاله شاخص M2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شهاب الدين
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين معياري مناسب براي ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري يکي از مهم ترين مباحث امروزين در دانش مديريت سرمايه گذاري است. در انتخاب معيارهاي ارزيابي نمي توان يك پروژه سرمايه گذاري را تنها بر اساس بازدهي بالا و بدون توجه به ريسك آن انتخاب كرد. مدل هايي براي ارزيابي عملكرد پرتفوي با توجه توامان به ريسك و بازده ارايه شده است. اين تحقيق با هدف بررسي تحليلي عملكرد شركت سرمايه گذاري در مقايسه با شاخص بازار و سايرشركت هاي سرمايه گذاري به كمك مدل هاي ارزيابي ترينر، جنسن، شارپ،  M2و نسبت ارزيابي انجام گرفته است.جامعه آماري اين تحقيق شامل ۱۴ شرکت سرمايه گذاري در قالب ۱۸۸ شركت سرمايه پذير است که سهام آن ها از فروردين ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۷ مورد معامله قرار گرفته و داده هاي آن به طور ماهانه از طريق بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است. در تحقيق حاضر از آزمون هاي آماري تي استيودنت و ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شركت هاي سرمايه گذاري عملكرد بهتري از سبد بازار نداشته اند و براي ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري توجه به ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك توامان ضروري است.