مقاله ارزيابي عملکرد آموزشي دانشگاه با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد آموزشي دانشگاه با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله گروههاي آموزشي و دانشکده
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: متضرع هادي
جناب آقای / سرکار خانم: سندياني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کافي آذرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش شده است عملکرد يکي از دانشگاهها در قالب عمکرد گروههاي آموزشي و دانشکده اي با استفاده از مدل هاي رياضي با اندازه گيري مقدار کارآيي فني ، اندازه اثربخشي و ميزان کارآيي هزينه اي محاسبه شود.