مقاله ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استراتژيک
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله کارت امتيازي متوازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرزاحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه سازمان ها، چه دولتي چه خصوصي، براي توسعه، رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز، به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد اثربخش نياز دارند كه در قالب آن بتوانند كارايي و اثربخشي برنامه هاي سازمان، فرآيند و نيروي انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان هاي كارا به جمع آوري و تحليل داده ها بسنده نمي كنند بلكه از اين داده ها براي بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژي هاي سازمان استفاده مي كنند. به عبارت ديگر، به جاي ارزيابي عملكرد به مديريت عملكرد مي پردازند. امور مالياتي شهر تهران که يکي از مهمترين ارکان اجرايي سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، مي بايست با اجراي استراتژي هاي تدوين شده و ارزيابي عملکرد خود در راستاي اهداف تعيين شده، خود را همگام با ساير بخش هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين همراه با ارتقا سطح انتظارات ذينفعان توسعه دهد. اين مقاله به چگونگي استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر مي پردازد.