مقاله ارزيابي عملکرد بانک هاي خصوصي ايراني در مقايسه با بانک هاي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد بانک هاي خصوصي ايراني در مقايسه با بانک هاي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بانک خصوصي
مقاله ارزشيابي
مقاله سودآوري
مقاله کشورهاي خليج فارس
مقاله شاخص نقدشوندگي
مقاله شاخص کارايي
مقاله شاخص سرمايه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هيبتي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنوراني سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با محاسبه شاخصهاي عملکردي بانک ها در چهار گروه سودآوري، نقدشوندگي، کارآيي و سرمايه اي به بررسي و قياس عملکرد بانک هاي خصوصي ايران و کشورهاي عربي حوزه خليج فارس پرداخته است. نتايج حاصل از بررسي شاخصهاي عملکردي بانک ها در چهار گروه مذکور نشان از عملکرد قابل قبول بانک هاي خصوصي در سالهاي آغازين فعاليت آنها دارد. چهار گروه شاخصهاي ذکر شده، مبين زواياي مختلف عملکرد بانک ها هستند بطوريکه شاخصهاي سودآوري غالبا ساختار درآمدي و ميزان سودآوري بانک ها؛ شاخصهاي نقدشوندگي توان پرداخت بانک ها در قبال سپرده گذاران با توجه به سررسيد داراييها و بدهيهاي آنها؛ شاخصهاي کارآيي هزينه هاي پرسنلي و غيره به نسبت درآمدهاي بانک و شاخصهاي سرمايه اي توان بازپرداختهاي بانک را در مواقع وجود مشکلات داخلي و يا معضلات اقتصادي نشان مي دهد.