مقاله ارزيابي عملکرد برنامه هاي توسعه در برنامه ريزي سوخت و شاخص هاي متاثر از آن با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۷۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد برنامه هاي توسعه در برنامه ريزي سوخت و شاخص هاي متاثر از آن با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياستهاي مالي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله مبادلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي هاي توسعه نيز مانند تمامي برنامه ريزي هاي ديگر از دو عامل جدايي ناپذير چشم انداز و اهداف مشتق از آنها تبعيت مي نمايند.
در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها، به محاسبه رفتارهاي متضاد و يکسان در گروهي از شاخص هاي مربوط به بحث بنزين در طول سال هاي ۱۳۶۸ الي ۱۳۸۴ پرداخته شد. نتايج اين تحقيق نشانگر اين موضوع هستند که رفتار شاخص هاي هدف در هر برنامه ريزي کاملا متفاوت از هم بوده اند. از نتايجي که از محاسبات فوق استنباط مي شود، کمينه تعداد شاخص هايي است که مي توان با هدف گذاري بر کنترل آنها تمامي اهداف مورد نظر را پوشش داد. در اين مقاله، از ميان ۱۲ شاخص معرفي شده، گروه هاي ۵ و ۶ تايي بهترين معيار شناسايي موفقيت برنامه ها بوده اند.