مقاله ارزيابي عملکرد (توليد و هزينه) لودر چرخ لاستيکي ولوو بي ام ۴۵۰۰ در دو حالت بارگيري در انباشتگاه طراحي شده و کنار جاده (بررسي موردي: جنگل ناو اسالم در شمال ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد (توليد و هزينه) لودر چرخ لاستيکي ولوو بي ام ۴۵۰۰ در دو حالت بارگيري در انباشتگاه طراحي شده و کنار جاده (بررسي موردي: جنگل ناو اسالم در شمال ايران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري متعارف
مقاله بهره برداري طراحي شده
مقاله بارگيري
مقاله لودر چرخ لاستيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوي سياهكل محله مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور جبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش توليد و هزينه هاي بارگيري در دو حالت بهره برداري در حال اجراء (متعارف) و بهره برداري طراحي شده مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. به همين منظور پارسل هاي شماره ۲۳ و ۲۵ از سري ۲ ناو جنگل هاي حوزه آبخيز اسالم گزينش شدند. براي محاسبه توليد ساعتي سامانه از بررسي هاي زماني بر پايه شيوه نامه يوفرو و هزينه ساعتي از شيوه نامه سازمان جنگل ها و مراتع کشور بهره گيري شد. نتايج نشان داد که طراحي مسيرهاي چوبکشي و انباشت پيش از عمليات برش و خروج اوليه، توليد ساعتي لودر را از ۲۵٫۳ متر مکعب بر ساعت در بارگيري کنار جاده (بهره برداري متعارف) به ۳۸٫۹ متر مکعب بر ساعت در بارگيري در انباشتگاه طراحي شده افزايش داد. افزايش توليد، هزينه بارگيري هر متر مکعب چوب را (با در نظر گرفتن هزينه ساخت انباشتگاه در بهره برداري طراحي شده و هزينه حفاظت و نگهداري جاده در بهره برداري متعارف) از ۳۷۶۸۷ ريال در بهره برداري متعارف به ۲۳۵۷۵ ريال در بهره برداري طراحي شده کاهش داد.