مقاله ارزيابي عملکرد دوکفه اي (Anodonata cygnea) در فيلتراسيون ترکيبات نيتروژن و فسفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد دوکفه اي (Anodonata cygnea) در فيلتراسيون ترکيبات نيتروژن و فسفر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ فيلتراسيون
مقاله جذب فسفر
مقاله آنودونتا سيگنه آ
مقاله تصفيه زيستي فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساريخاني لاليك
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشيرخويي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نرخ فيلتراسيون ترکيبات نيتروژنه و فسفاته آب در صدف آنودونتا سيگنه آ در سيستم مداربسته اي ارزيابي شد. اين سيستم از يک مخزن اصلي ۱۰۰ ليتري و چهار مخزن ۲٫۵ ليتري براي قرار گرفتن صدف ها (يکي از آنها به عنوان شاهد) و يک مخزن ۵۰ ليتري براي برگشت آب تشکيل شد. در اين تحقيق سه تيمار مختلف نيتروژن (۸۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم بر ليتر) و فسفر (۲۰، ۴۰ و ۶۰ ميلي گرم بر ليتر) به صورت مجزا مورد آزمايش قرار گرفتند. روش کار سيستم به اين صورت بود كه صدف ها و آب احاطه كننده آنها در دوره هاي زماني ۳۰ دقيقه اي بازديد و نمونه برداري مي شدند. در صورتي كه بين هر دو دوره ۳۰ دقيقه اي و در طول ۱۲۰ دقيقه در جريان گردشي، پالايش طبيعي خود را انجام مي دادند. در همه تيمارها، سه مرتبه نمونه برداري صورت گرفت. نتايج نشان داد که در هر سه تيمار با گذشت زمان از نرخ فيلتراسيون مواد آلاينده کاسته شد، همچنين با افزايش غلظت نيتروژن در محيط ميزان فيلتراسيون آن با صدف افزايش يافت، به طوري که نرخ فيلتراسيون از ۶٫۵۳ در تيمار اول به ۷٫۱۵ در تيمار دوم و ۸٫۰۷ ميلي ليتر بر دقيقه به ازاي هر گرم وزن خشك در تيمار سوم رسيد. نرخ فيلتراسيون فسفر نيز توسط صدف با افزايش غلظت فسفر افزايش يافت به طوري که نرخ فيلتراسيون از ۵٫۶۱ در تيمار اول به ۶٫۵ در تيمار دوم و به ۷٫۵۸ ميلي ليتر بر دقيقه به ازاي هر گرم وزن خشك در تيمار سوم رسيد. با مقايسه نتايج فيلتراسيون نيتروژن و فسفر مي توان نتيجه گرفت که کارايي آنودونتا سيگنه آ در جذب ترکيبات نيتروژني احتمالا بيشتر از ترکيبات فسفاته است.