مقاله ارزيابي عملکرد رزين نانو ذرات آهن در کاهش فلورايد از آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد رزين نانو ذرات آهن در کاهش فلورايد از آب
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد
مقاله رزين جاذب
مقاله حذف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني بلداجي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دوبرادران سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور پيشگيري از خطرات ناشي از مقادير زياد فلورايد، حذف اين ماده از طريق تصفيه آب تا حد استاندارد آب آشاميدني، ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه بررسي عملکرد نوعي رزين جاذب آبدار در حذف فلورايد از آب بود. آزمايش ها در محيط بسته انجام گرديد و تاثير پارامترهاي زمان تماس (۵ تا ۱۲۰ دقيقه(،(۳-۹)pH  و ايزوترم هاي جذب مورد بررسي قرار گرفت. ميزان جذب فلورايد در آغاز سريع بود، سپس ميزان جذب با سرعت کمتري تا رسيدن به حالت تعادل در ۱۲۰ دقيقه ادامه يافت. حذف بهينه فلورايد در محيط هاي اسيدي يعني pH بين ۳ تا ۵٫۵ مشاهده شد. مدل لانگمير براي توصيف فرايند جذب در اين مطالعه مناسب تر بود.