مقاله ارزيابي عملکرد سيستم اکولوموتور در بيماران مبتلا به پارکينسون ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۴۴۳ تا ۴۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد سيستم اکولوموتور در بيماران مبتلا به پارکينسون ايديوپاتيک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اکولوموتور
مقاله تعقيب آرام
مقاله فاز
مقاله بهره
مقاله پارکينسون ايديوپاتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين آبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني زاده عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيات آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پور آرش
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پاركينسون شايع ترين بيماري تخريبي سيستم عصبي مرکزي محسوب مي شود. در اين بيماري علاوه بر اختلالات عصبي – عضلاني، ناهنجاري هايي نيز ممکن است در سيستم اکولوموتور بيماران مشاهده گردد. ارزيابي عملکرد سيستم اکولوموتور ديد روشني را نسبت به وضعيت تعادلي افراد مورد ارزيابي فراهم مي کند و مي تواند به عنوان ابزار مناسبي جهت سنجش ميزان اختلالات حرکتي در نظر گرفته شود. هدف از اين پژوهش، ارزيابي دقيق سيستم اکولوموتور در بيماران پارکينسون ايديوپاتيک بود تا با شناخت بيشتر مکانيسم هاي درگير در اين اختلال، طراحي و هدايت برنامه هاي توانبخشي به منظور افزايش کيفيت زندگي و ايجاد شرايط بهتر براي آنها ممکن گردد.
روش كار: اين پژوهش از نوع مقطعي – تحليلي بود که طي آن ۳۰ فرد مبتلا به بيماري پارکينسون ايديوپاتيک (۱۸ مرد و ۱۲ زن) و ۳۰ فرد طبيعي (۲۰ مرد و ۱۰ زن) در محدوده سني ۷۰-۳۵ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه شاخص هاي بهره و فاز حرکات تعقيب آرام چشم (در جهات افقي و عمودي) در سرعت ۰٫۲ هرتز براي کليه شرکت کنندگان ثبت گرديد. براي مقايسه بهره و فاز بين دو گروه مورد مطالعه از آزمون هاي تي مستقل و من ويتني (در موارد توزيع غير نرمال داده ها) استفاده شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 15 صورت پذيرفت.
يافته ها: ميانگين بهره تعقيب آرام در افراد طبيعي به جز در وضعيت تعقيب آرام افقي چشم راست به طور معناداري بيشتر از بيماران مبتلا به پارکينسون بود (p<0.05). همچنين، ميانگين فاز تعقيب آرام در بيماران پارکينسون ايديوپاتيک به جز در وضعيت تعقيب آرام افقي چشم راست به طور معناداري بيشتر از افراد طبيعي به دست آمد (p<0.01).
نتيجه گيري: وجود اختلالات اکولوموتور در بيماران مبتلا به پارکينسون ايديوپاتيک در هر دو حالت ارايه محرکات به صورت افقي و عمودي مي تواند نشان دهنده کاهش کنترل دوپامينرژيك در اين بيماران باشد.